Продажба на фирма в България: Процедура и всичко, което трябва да знаете

16 Ноември 2023 г.
Бизнес и отваряне на фирма
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Продажбата на фирма или прехвърлянето на дружествени дялове са често срещани практики в търговията, предоставящи възможности за бизнес развитие и инвестиции. В България процедурата за продажба на дружествени дялове е относително улеснена и може да се извърши онлайн.

1. Процедура за продажба на дружествени дялове

Продажбата на дружествени дялове включва предаване на собственическите права от един инвеститор на друг. Важно е да се отбележи, че продажбата може да стане свободно, освен ако дяловете не са обект на запори от съдебен изпълнител. В този случай, продавачът не може да разпоряжа се с тях, докато не бъде отстранила запората.

Пример:

Ако Анна иска да закупи 30% от дяловете на Бизнес Дружество ООД от Петър, тя изпраща молба до Петър, указвайки желаните дялове. Петър взема решение с нотариална заверка за продажбата.

2. Договор за покупко-продажба на дружествени дялове

След приемане на решението, купувачът и продавачът подписват договор за покупко-продажба пред нотариус, който заверява подписите и съдържанието на договора.

Пример:

Анна и Петър сключват договор, в който се посочва количество и стойност на дяловете, условията за плащане и други важни детайли.

3. Смяна на Управителя и декларации

След подписване на договора, може да стане смяна на управителя, ако е необходимо, като се подписват съответните декларации. Продавачът трябва да предостави декларация за липса на неплатени трудови възнаграждения и осигуровки.

Пример:

Анна става новият управител и предоставя декларации за непрекъснатост на дейността и липса на неизплатени задължения.

4. Промени в Търговския регистър

Финалният етап е вписването на промените в Търговския регистър. Този процес изисква заплащане на държавна такса от около 15 лева и се извършва от адвокат.

Пример:

Промените, като нов управител, адрес или дейност, се отразяват в Търговския регистър.

Продажба на фирма със задължения и  неплатени данъци

Продажбата на фирма, обременена със задължения и неплатени данъци, представлява предизвикателство, което изисква внимателно планиране и прозорливост от страна на искания инвеститор и продавач. Въпреки че възможността за такава сделка съществува, редица фактори и рискове трябва да бъдат взети предвид.

1. Рискове при продажба и/или покупка на фирма със задължения:

 • Гражданска отговорност: Продавачът остава отговорен за задълженията на фирмата, ако те не са изрично предадени на новия собственик. Този аспект е ключов и изисква ясно формулирани клаузи в договора за покупко-продажба.
 • Неплатени трудови възнаграждения: Продавачът трябва да предостави декларация за липса на неплатени трудови възнаграждения. В противен случай, този дълг може да бъде прехвърлен на новия собственик.
 • Публични задължения: Преди продажбата, продавачът трябва да предостави удостоверение за липса на публични задължения. Има определени случаи, където това изискване може да бъде отпуснато, но те трябва да бъдат ясно посочени в документацията.

2. Решения и практически съвети за инвеститори, които планират да купят задлъжняла фирма

 • Инвеститорът трябва да извърши дълбока проверка на финансовото състояние на фирмата, включително текущи и бъдещи задължения. Това включва анализ на баланса, сметките на фирмата и изготвяне на списък с неизплатените задължения. Много е важно да си намерите идеалната счетоводна къща и надеждни специалисти.
 • Договорът за покупко-продажба трябва да включва ясни клаузи относно разпределението на отговорности за текущи и бъдещи задължения. Преговорите между страните са ключов етап за определеност и защита на интересите.
 • Инвеститорът може да поиска формиране на финансов резерв, предназначен за покриване на възможни неизвестни задължения след приключване на сделката.
 • За успешна продажба е необходимо сътрудничество с професионални юристи и счетоводители. Те могат да осигурят правна и финансова консултация, гарантираща безопасността на сделката.

Продажбата на фирма със задължения и неплатени данъци е възможна, но изисква добре подготвени страни и детайлен анализ. С правилната стратегия и прозрачност, този вид сделки могат да бъдат успешно завършени, осигурявайки възможности за развитие и инвестиции.

Преди да купите или продадете фирма – консултация със счетоводител 

Процесът на продажба и покупка на фирма е сложен и изисква внимателно планиране от всички страни, участващи в сделката. В този контекст, консултацията със счетоводна къща изиграва ключова роля, предоставяйки ценна информация и експертен съвет, които облекчават процеса и намаляват финансовите рискове.

Важно е прецизното оценяване на финансовото здраве на фирмата

Счетоводителят може да предостави прецизни финансови отчети, включително баланс, отчет за печалба и загуба, които са от съществено значение при оценяването на стойността на фирмата.

Анализ на данъчни задължения

Опитният счетоводител ще прегледа и анализира текущите и бъдещи данъчни задължения на фирмата, предоставяйки ясна представа за финансовите ангажименти.

Идентифициране на финансови рискове

Счетоводителят може да помогне в идентифицирането на всякакви неизплатени задължения към служители, кредитори и други, които могат да повлияят на финансовата стабилност на фирмата.

Оценка на финансовите резерви
Чрез подробен анализ, счетоводителят може да предложи препоръки за формиране на финансови резерви, които да предпазят както продавача, така и купувача от възможни бъдещи финансови изненади.

За правилното структуриране на сделката е важно:

 • Данъчно и финансово планиране – Счетоводителят ще помогне в структурирането на сделката по начин, който минимизира данъчните задължения и оптимизира финансовите предимства за двете страни.
 • Оценка на финансовите последици – Консултацията със счетоводител е от съществено значение за разбирането на финансовите последици на сделката, включително дългосрочния й ефект върху данъците и финансовите показатели на фирмата.
 • Спазване на регулациите – Счетоводителят ще се грижи за съответствие с всички регулации и закони, свързани с финансовите отчети и данъчните задължения, гарантирайки, че сделката се осъществява законно и без проблеми.
 • Анализ на задължителните финансови документи – Счетоводителят ще предостави задължителните финансови документи и ще осигури техните точни и своевременни подготовка и представяне.
 • Следпродажбено счетоводство – Счетоводителят може да помогне с осигуряването на гладък преход след сделката, включително преминаването на данъчните и счетоводни отчети на новия собственик.

Ето как става продажбата и покупка на фирма в България. Моля, бъдете информирани и бъдете внимателни при сключването на подобни сделки. Консултацията със счетводител е задължителна!

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

6 + 13 =

Още статии

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...