Направих си сайт. Как е правилно да го отчета?

16 Януари 2022 г.
Счетоводство
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Направих си сайт. Как е правилно да го отчета?

Разберете повече в кои случаи подлежат на отчитане. Takiev Finance.

В тази статия бих искал да засегна една тема, свързана с това как се третират извършените от предприятието разходи за създаване на интернет страница (получаване на домейни, програмиране, стрес тестове, сървър и др.)

Отчитането на нематериалните активи се регламентира от Счетоводен стандарт 38 – Нематериални активи.

В стандарта е казано, че нематериалните активи са установими нефинансови ресурси, които:

  • нямат физическа субстанция;
  • са със съществено значение при употребата им;
  • от използването им се очаква икономическа изгода.

Безспорно, ако едно предприятие си създаде интернет сайт, този сайт отговаря изцяло на определението за нематериален актив. Дали обаче предприятието има право да отчете извършените разходи по създаването като нематериален актив?

Отговорът е: Зависи!

Счетоводният стандарт казва, че когато даден нематериален актив се създава от самото предприятие, то следва да се докаже наличието на икономическа изгода за предприятието от този нематериален актив, за да може той да се признае като такъв.

В случай, че предприятието не може да докаже обективна пряка икономическа изгода, то разходите по създаването на сайта се отчитат като текущи разходи, а не като актив. Без да навлизаме в детайли какви са критериите за доказване ще кажем, че в едно от разясненията на КРМСФО към стандарта се казва, че това доказване на икономическата изгода от даден интернет сайт е налично, когато чрез този сайт могат да се извършват заявки за покупки.

В практиката това са всички платформи за електронна търговия и интернет сайтове тип “електронен магазин”. В този случай преприятието ще има възможност директно да генерира приходи (икономическа изгода) от извършените продажби, които иначе не биха били възможни ако сайтът не съществуваше (поне не в този им вариант).

В този ред на мисли, ако посоченото по-горе условие е налично, то тогава стандартът позволява разходите за създаването на интернет страницата да бъдат признати като нематериален актив.

В случай обаче, че създадената интернет страница служи само за промоция и реклама на предлаганите от предприятието стоки или услуги, то тогава стандартът приема, че не може да се докаже пряка икономическата изгода и разходите за създаването на сайта се отчитат като текущи разходи.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

5 + 15 =

Още статии

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Ако сте човек, който се занимава с търговия, издаването на касова бележка е нещо от съществено значение. Това е особено важно и усложнено щом един бизнес навлезе в света на онлайн търговията. В тази...