ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ САЙТ

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД е собственик на https://takiev.bg/, наричан по-долу за краткост „уеб сайт“.
 2. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД с ЕИК 206666484 е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Райко Жинзифов 19, ет. 1, ап. 37.
 3. Уеб сайтът https://takiev.bg/ и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила.
 4. Използването на уеб сайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила.
 5. В случай, че Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на уеб сайта, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

СИГУРНОСТ

 1. Уеб сайтът съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

ДОСТЪП

 1. ТАКИEВ ФИНАНС ЕООД не гарантира постоянното функциониране на уеб сайта.
 2. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.
 3. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 4. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица.
 5. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

ОТГОВОРНОСТ

 1. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира и показва правната рамка по един общ и абстрактен начин.
 2. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на https://takiev.bg/ информация.
 3. Информацията, намираща се на уеб сайта по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на Посетителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.
 4. Информацията, предоставена на уеб сайта е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на фактите и вземането предвид на множество факти от конкретната житейска ситуация, които няма как да бъдат описани на уеб сайта. Това е причината, поради която ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД не носи никаква отговорност, в случай че Посетителят се довери на информация, предоставена на https://takiev.bg/ и я приложи в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Посетителя настъпят вреди.
 5. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД чрез електронна поща (e-mail) или през уеб сайта включително, но не само, Посетителят приема, че:
 • Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
 • Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
 • Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД следва правилата на настоящия документ и принципите за съхранение на лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД, работейки винаги в рамките на закона, си запазва правото да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на Посетителя на уеб сайта, чрез настоящите условия за използването му.
 2. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД, чрез уеб сайта, събира лични данни само във връзка със своята дейност, строго съобразено с приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България и според регистрацията си като администратор на лични данни.

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

 1. Уеб сайтът използва „бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.
 2. Потребителят има възможност да изключи приемането на „бисквитки” чрез своя уеб браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги.
 3. Уеб сайтът не предоставя събраната статистическа информация на трети лица.
 4. Използвайки уеб сайта, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ

 1. Посочената на уеб сайта информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствие между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Посетителят има възможност да се обърне към екипа на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД и да посочи несъответствието. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост, да предприеме действия в разумен срок за отстраняването му.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия.
 2. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на уеб сайта.

АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА УЕБ САЙТА

 1. Цялата информация на уеб сайта е интелектуална собственост на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД.
 2. Използването информацията без позволението на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 1. ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която уеб сайтът събира през посещенията на Посетителя.
 2. Изключенията от горното задължение са допустими, само ако приложимото право го налага и/или за защита на уеб сайта и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на уеб сайта и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно уеб сайта за лични и нетърговски цели.

Настоящите общи условия са приети с решение на едноличния собственик на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД и влизат в сила за всички ползватели на уеб сайта, считано от 01.01.2022 г.

 —

Николай Такиев
Едноличен собственик на ТАКИЕВ ФИНАНС ЕООД