Какви данъци трябва да плащаме при продажба на недвижим имот или лек автомобил?

02 Ноември 2021 г.
Данъци, Имоти
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант


Облагането на доходите на физическите лица е регламентирано от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ изчерпателно са изброени доходите, за които физическите лица не са задължени да плащат данък.

Облагане доходи от продажба на недвижими жилищни имоти

Съгласно цитираната разпоредба не се облагат с данък доходи от продажба на:

  • до един недвижим жилищен имот, ако между датата на неговото придобиване и датата на неговата продажба са изминали повече от 3 години.
  • до два недвижими жилищни имота, ако между датата на придобиване и датата на продажбата са изминали повече от 5 години.

Важно уточнение, което трябва да се направи тук е, че освободени от облагане са само жилищните имоти, тоест това са имоти, които се използват само за жилищни нужди от лицето.

Научете повече в статията ни по темата:

Облагане доходи от продажба на движимо имущество

Доходите от продажба на движими вещи по правило са необлагаеми с данък за физическите лица.

По отношение на пътните превозни средства (в това число и леки автомобили) обаче законът въвежда едно ограничение, според което не се облагат доходите от продажба на пътни превозни средства само в случаите, когато периодът между датата на придобиване и датата на продажба е повече от 1 година.

Важно е да се отбележи още едно генерално изключение в закона, според което не се облагат доходите от продажба на имущество (движимо или недвижимо), което е придобито по наследство, дарение или завет.

В случаите, когато лицето не отговаря на посочените критерии за освобождаване от данък, същото следва да декларира дължимия данък с подаване на годишна данъчна декларация в срок до 30 април.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

12 + 4 =

Още статии