Касова бележка: как се издава и при какви условия

04 Август 2023 г.
Счетоводство
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Ако сте човек, който се занимава с търговия, издаването на касова бележка е нещо от съществено значение. Това е особено важно и усложнено щом един бизнес навлезе в света на онлайн търговията. В тази статия ще разгледаме всичко свързано с касовата бележка, кога е нужно тя да се издава, както и различните нюанистани ситуации, в които един търговец може да попадне в своята практика. 

Какво е касова бележка?

Най-просто казано, касовата бележка е доказателството за трансакция. Тя е счетоводен документ, който трябва задължително да се издаде, щом бива осъществено плащане в брой. При тези обстоятелства няма значение дали доставчикът на самата стока или услуга е издал фактура.

При издаването на фактура също следва да се издаде касова бележка, въпреки че в счетоводната практика се среща честото объркване, че това не е така. Разликата между касов бон и фактура е, че фактурата документира извършената доставка на даден артикул или услуга, докато касовата бележка документира плащането в брой.

Съществуват два вида касови бележки. Първите са така наречените фискални бонове, които се издават от касови апарати. Вторият вид са системните бонове – те се издават от ИАСУТД, което значи Интегрирана автоматизирана система за управление на търговска дейност.

Интересно е да се отбележи, че системните бонове имат същата функция, като касовите бележки. Разликата е, че при първите устройството няма фискална памет, а вместо това изпраща информацията за трансакцията на един централен сървър. ИАСУТД системата трябва да бъде одобрена, за да може да се използва от даден търговец и най-често са присъщи на големите търговски вериги.

Такиев Финанс е модерният партньор на бизнеса в България. Ние предлагаме качествени счетоводни услуги на най-добри цени. Погрижете се за успеха на своя бизнес и заложете на професионализъм и качество.

Счетоводни услуги Цени

касова бележка; фискален бон; касов бон

Кога се издава касова бележка?

Един от най-важните аспекти при издаването на касова бележка е да бъдем запознати с различните специфични ситуации, в които това трябва да се случи. Освен плащането в брой, обаче, съществуват и други случаи, които си струва да разгледаме. При разплащане с какъвто и да е вид банкова карта, касова бележка също следва да се издаде. 

Тук е важно и да разгледаме различните данъчни групи, по които се разпределят продадените стоки, описани в касовите бележки. Всеки търговец, независимо дали е регистриран по ЗДДС или не, трябва да ги определи.

Видове данъчни групи

Група А е за стоки или услуги, които не се облагат с ДДС. Група Б е за тези с 20% ДДС. Група В е за продажбите на течни горива, а Група Г е за стоки и услуги с 9% ДДС. Също, ако даден клиент пожелае, търговецът може да издаде и обща фактура за продадените стоки, в която са приложени и отделните касови бележки за всяка една от тях. 

В случая с бизнесите, които предлагат разносна търговия, касовата бележка се издава от доставчика на стоките и се предава на разносвача, който след това я дава на клиента по време на заплащането. Най-познатият пример за разносна търговия са фирмите, които доставят хранителни продукти към магазините.

Задължително ли е издаване на касова бележка при наложен платеж?

Наложеният платеж вече е изключително популярен начин за разплащане, особено след навлизането на онлайн търговията. При този метод, сумата се плаща на куриера, а той я предава на доставчика.

Наложеният платеж има своя собствена дефиниция в Закона за пощенските услуги. Според него, това представлява допълнителна услуга, при която един колет се доставя до крайния си получател, само ако той заплати сумата, която подателя е заявил. Когато една фирма приеме плащане в брой от наложен платеж, тя е задължена да издаде касова бележка, за да отчете самата доставка.

Има и друг вариант, при който доставчикът има договор с куриерска фирма за доставянето на неговите стоки и тяхното заплащане с наложен платеж. При тези обстоятелства, сумите от трансакциите постъпват по банков път и той не е задължен да издава касова бележка. Тази функция поема разписката за пощенски паричен превод, която се дава на крайния получател.

Според ЗПУ, наложен платеж и наложен платеж с пощенски паричен превод са две различни услуги. В единия случай се изисква издаването на касова бележка, а в другия това не е задължително. Всяка една фирма, която се занимава с разноса на стока трябва да бъде наясно с разграничението на тези две понятия и да знае кой подход би паснал най-добре на нейните специфични счетоводни нужди, щом стане дума за издаването на касова бележка.

Екипът на Такиев Финанс е съставен от финансови експерти с доказан практически опит. Без значение дали се нуждаете от счетоводни или правни услуги, данъчни консултации или регистрация на фирма, ние ще се погрижим за развитието на бизнеса ви.

Виж всички Услуги

касова бележка; фискален бон; касов бон

Издаване на фискален бон при постъпления от PayPal и Stripe

Според чл. 38 от наредба Н-18 има обстоятелства, при които една фирма не е задължена да издава фискален бон. Съгласно тази норма, когато е налице внасянето на пари по платежна сметка или кредитен превод, тогава лицето не е длъжно да издаде фискален бон, с която да отчете своите продажби. Това важи и за пощенските парични преводи, при които трансакцията се извършва от доставчик или лицензирани пощенски оператори.

От гореспоменатото можем да стигнем до извода, че трябва да изпълним определени условия при трансакцията, за да не сме длъжни да издадем касов бон. 

Определения за видове плащане и доставчици

Тук ще е полезно ако изясним някои понятия, свързани със самото плащане и доставчиците на платежните услуги. Според закона за платежните услуги и системи (ЗПУПС), доставчик на платежни услуги може да е всяка банка, платежна институция или дружество за електронни пари. За да се определи една компания, като платежна институция, тя трябва да има съответния лиценз от БНБ и ЕС.

Щом става дума за чуждестранни платформи за онлайн разплащане, като например PayPal и Stripe, те също трябва да имат лиценз от ЕС, за да могат да се разглеждат като доставчици на платежни услуги. Европейският клон на PayPal е регистриран в страна-членка на ЕС и това им позволява да извършват своите дейности и в рамките на България.

Stripe също има регистрация в държава-членка, която в този случай е Ирландия. Компанията има лиценз за боравене с електронни пари и е вписана в европейския регистър. Имайки предвид всичко това, разбираме, че и двете фирми могат да се разглеждат като доставчици на платежни услуги по ЗПУПС, тъй като отговарят на определението спрямо него.

Не винаги сме задължени да издаваме фискален бон

За да бъде едно дружество освободено от издаването на фискален бон, има няколко услуги, които доставчикът трябва да предостави. Първата е внасянето на пари по платежната сметка. Втората е кредитен превод или директен дебит, а третата е наличността на паричен превод.

В този ред на мисли, ако услугата, която чуждестранната компания предлага не попада в гореизброените видове, търговецът е длъжен да издаде касова бележка и да регистрира своите продажби. Това е така, дори и ако в конкретния случай се отговаря на дефиницията на доставчик на платежна услуга.

Поддържането на търговска сметка е една специфична услуга, която PayPal предлага на своите потребители. При нея могат да се получават плащания само по банков път. Това се възприема като предлагането на платежни услуги и може да се определи като една от услугите, които вече споменахме и означава, че не е задължително издаването на фискален бон.

PayPal не предлага само този платежен метод. Плащането чрез дебитна/кредитна карта и PayPal Credit са други начини, за които платформата дава шанс. Не е правилно те да бъдат приравнени към другите платежни операции, за които вече сме говорили. Тук следва да се спомене, практиката на НАП в тези конкретни случаи. Щом не може да се разграничат сумите, постъпили чрез банкова карта и тези, извършени от алтернативен акаунт на същата платформа, търговецът може да издава фискален бон за всички плащания.

В случая на Stripe, методите за разплащане са свързани с използването на банкова карта. При тези обстоятелства, издаването на касова бележка от доставчика е задължително, за да бъдат регистрирани продажбите.

Каква е глобата за неиздаване на касова бележка?

При липса на издадена касова бележка при продажба в брой глобата може да варира от 500 до 2000 лева при първо нарушение. При повторно, сумата е между хиляда и четири хиляди лева.

Издава ли се касова бележка при наложен платеж?

Да, една фирма следва да издаде касова бележка при наложен платеж за да отчете извършената продажба.

Издава ли се касова бележка при настъпление от PayPal?

Издаването на касова бележка от използването на PayPal не винаги е задължително. Това зависи от конкретната разплащателна услуга на платформата. Например, ако се внася сума по платежна сметка или кредитен превод, тогава търговецът не е задължен да издава касова бележка.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

8 + 2 =

Още статии

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...