Блог

Счетоводство

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Ако сте човек, който се занимава с търговия, издаването на касова бележка е нещо от съществено значение. Това е особено важно и усложнено щом един бизнес навлезе в света на онлайн търговията. В тази...

Облагане на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Облагане на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Облагане на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения винаги е предмет на широки дискусии във връзка с тяхното нарушаване, закрила и други подобни. Не веднъж редица известни изпълнители са...

Регистрация и отваряне на фирма 2023: Ръководство за стартиране на бизнес

Регистрация и отваряне на фирма 2023: Ръководство за стартиране на бизнес

Регистрацията и отварянето на фирма е многоаспектно начинание, което може да изглежда плашещо за тези, които не са го правили досега, поради редицата документи и разрешителни, които са нужни то да бъде осъществено.